Cursusmateriaal

Onderstaande cursusboeken en -materialen zijn bij de SBV te bestellen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tractoren: bedieningsoverzicht

Tractoren worden telkens moderner encomplexer. Om inzicht te bieden in deze complexiteit, voorziet deze brochure u van een overzicht van moderne bedieningspanelen van de meest gangbare merken tractoren. Tevens is er bij Fendt een overzicht opgenomen van de aansluitingen voor- en achterop de tractor.. 
 
Uitgave: 2e druk; 2017
ISBN / EAN: 978-94-90059-17-0
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.
€8.50
per exemplaar

E-bike: verkeerstheorie

Informatie en tips over veilig fietsen op de e-bike.
 
Uitgave: 2018
ISBN / EAN: 978-94-90059-16-3
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.
€5.00
per exemplaar

Fietser: leer- en werkboek over fietsers in het verkeer (Speciale uitgave voor COA/ISK)

Dit boekje is speciaal gemaakt voor buitenlanders die in Nederland zijn komen wonen en zich de verkeersregels en verkeersborden eigen moeten maken.
ISBN / EAN: 978-94-90059-08-8
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.

€6.50
per exemplaar

Fietser: leer- en werkboek over fietsers in het verkeer (COA/ISK: niveau: laaggeletterden)

Deze editie van Fietser is een speciale uitgave voor COA / ISK: niveau: laaggeletterden.
Samenstelling: Lia Schutte/SBV (Drachten; geheel herziene uitgave 2017). 
ISBN / EAN: 978-94-90059-07-1
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.

€6.50
per exemplaar

Fietser: werkboek over fietsers in het verkeer

Door Open Leercentrum Fryslân en SBV gezamenlijk ontwikkeld werkboek voor (zeer) moeilijk lerenden. Bij dit werkboek behoort het lesboek Fietser. Dit is afzonderlijk verkrijgbaar.
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.

€6.50
per exemplaar

Fietser: lezen en leren over fietsers in het verkeer: lesboek

Door Open Leercentrum Fryslân en SBV gezamenlijk ontwikkeld lesboek voor (zeer) moeilijk lerenden. Bij dit lesboek is ook een werkboek verkrijgbaar.
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.

€6.50
per exemplaar

Voetganger: werkboek over voetgangers in het verkeer

Door Cursusbureau Talant en SBV gezamenlijk ontwikkeld werkboek voor (zeer) moeilijk lerenden. Dit boek hoort bij het ook verkrijgbare lesboek Voetganger.
Auteurs: H.J.M. de Bos, W. Rabe en G. Wiersma 
ISBN / EAN: 978-94-90059-04-0
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.

€6.50
per exemplaar

Voetganger: lezen en leren over voetgangers in het verkeer: lesboek

Een door Cursusbureau Talant en SBV gezamenlijk ontwikkeld lesboek voor (zeer) moeilijk lerenden. Bij dit boek is ook het werkboek Voetganger verkrijgbaar.
Auteurs: H.J.M. de Bos, W. Rabe en G. Wiersma 
ISBN / EAN: 978-94-90059-04-0
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.

€6.50
per exemplaar

Tractor: verkeerstheorie

Tractoren: verkeerstheorie

- theorieboek bij de door de SBV ontwikkelde nascholingstraining Veiligheidstraining Landbouwverkeer (VTLV)

Uitgave: november 2016
ISBN / EAN: 978-94-90059-01-9
De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.

€10.00
per exemplaar